» Bookmark
» Print
» E-mail
» Share
Thema's
1
THEMA
Energie uit water

Maar liefst tien procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag kan uit water gewonnen worden. Dit is nauwelijks bekend en eigenlijk het best bewaarde geheim in duurzaam Nederland. Rijkswaterstaat en Deltares faciliteren in het WINN-programma het innovatieproces van duurzame energie uit water, door zowel overheid als bedrijfsleven op de verschillende mogelijkheden te wijzen en ondernemers de kansen te bieden hun innovatieve oplossingen in de praktijk te brengen.

Het programma Energie uit Water was binnen WINN een groot programma. In het kader hiervan zijn studies verricht naar de haalbaarheid van verschillende innovatieve oplossingen, zijn allerlei implementatie-aspecten onderzocht, ervaringen uit binnen- en buitenland bijeengebracht en experimenten in de Rijkswateren uitgevoerd. Daarnaast zijn procesmatige aspecten belicht via een interdepartementaal overleg en een netwerk om kennis en ervaringen te delen tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstituten. Hiervan zijn presentaties en publicaties verzorgd ter inspiratie. WINN heeft hiermee een stevige en positieve impuls gegeven aan de verduurzaming van de water én energiesector.