» Bookmark
» Print
» E-mail
» Share
Thema's
7
THEMA
Duurzaam materiaalgebruik
Rijkswaterstaat wil toonaangevend duurzaam zijn. WINN zocht naar werkwijzen en technieken om de duurzaamheid van het werkproces in waterbeheer maximaal te maken. Dit thema heeft innovaties opgeleverd die een bijdrage leveren aan het verduurzamen van alle processen en het terugbrengen van de milieubelasting door de sector. Een belangrijke gedachte die hierbij wordt gehanteerd, is Cradle-to-Cradle (C2C): het sluiten van biologische en technische kringlopen.

In 2002 startte WINN de pilot Terpen van baggerspecie. Deze pilot heeft geresulteerd in maatschappelijke acceptatie en vermindering van vervuiling. De kennis die in de pilot is opgedaan, kan nu door de plannenmakers van Nederland gebruikt worden. In het voorjaar van 2009 is WINN ook opzoek gegaan naar projecten binnen Rijkswaterstaat waar functies als energieopwekking of cultuur gecombineerd kunnen worden. Dit heeft geleid tot pilots bij de tweede sluis bij Eefde en het project ‘Lichteren Buitenhaven IJmuiden’.