» Bookmark
» Print
» E-mail
» Share
Thema's
6
THEMA
Waterveiligheid
Al decennia zijn waterbouwkundige en geotechnische ingenieurs bezig om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Dit vraagt om het op peil en sterkte houden van onze primaire en secundaire waterkeringen.  Daarnaast brengt klimaatverandering veiligheidsvraagstukken met zich mee. De primaire waterkeringen worden elke zes jaar getoetst, een zogenaamde ‘APK-keuring’. Afgekeurde dijken worden daarna versterkt via dijkversterkingsprogramma’s als Ruimte voor de Rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Maar dijkversterkingen zijn niet altijd mogelijk op traditionele wijze, omdat stedelijk gebied vlak achter de dijk ligt. Het versterken van waterkeringen dient zo efficiënt (sober, robuust en doelmatig) mogelijk te gebeuren. WINN ontwikkelde innovatieve benaderingen en slimme concepten voor kust en rivierenlandbescherming, en de inpassing van de dijk in onze schaarse ruimte. Innovaties dragen bij aan een efficiëntere aanleg of minder overlast voor omwonenden.