» Bookmark
» Print
» E-mail
» Share
Thema's
5
THEMA
Gebiedsontwikkeling
Het water in Nederland vraagt de komende jaren meer ruimte door de effecten van klimaatverandering. Tegelijkertijd biedt water ook ruimte. De waterbeheerder van de toekomst zorgt voor droge voeten én speelt in op de maatschappelijke behoeften aan natuur, recreatie en een duurzame leefomgeving. 

Binnen het thema Gebiedsontwikkeling is daarom vanuit het perspectief van de waterbeheerder onderzocht en getest in de praktijk hoe de verschillende functies van water duurzaam gecombineerd kunnen worden. In samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen zijn hier concrete tools voor ontwikkeld, zoals juridische handreikingen, participatieve werkwijzen voor projectleiders en kosteneffectieve tools. Deze tools helpen publieke en private partijen om de diverse functies van water beter te benutten in een gebied.

Innoveren doen we niet alleen. Juist het thema gebiedsontwikkeling leent zich voor samenwerkingsverbanden. We willen immers de verschillende functies van water combineren. Er is samengewerkt met mensen uit het bedrijfsleven, verschillende overheden en kennisinstituten.