» Bookmark
» Print
» E-mail
» Share
Thema's
4
THEMA
Innovatie en leren

Bij aanvang van WINN bleek dat kennis en ervaringen over het organiseren van innovaties nog niet structureel opgeslagen en gedeeld worden. Daarom is voor het WINN-programma het leertraject Forum Ervarum opgestart. Steeds is binnen WINN gezocht naar nieuwe inspiratie en zijn onderzoeksresulaten geëvalueerd.

Een innovatieprogramma als WINN bestaat niet alleen uit losse projecten. De samenhang wordt bewaakt en er wordt gezamenlijk met stakeholders gecommuniceerd. Ook zijn er evaluaties waarvan alle betrokkenen leren aangevuld met expliciete activiteiten (zoals workshops) om innovatie te bevorderen.

Evaluaties zijn onder meer de brochure “Innoveren en leren” en het boekje “5 jaar WINN” wat als subtitel had “Inspireren, Doorzetten en Doen”. En een tweede en derde product voor de Innovatie Estafette van 2009 gingen uitgebreid in op de succes- en faalfactoren van een fors aantal WINN- (en andere) projecten zoals de Zandmotor, Blue Energy en de Golfremmende dijk Noordwaard.