» Bookmark
» Print
» E-mail
» Share
Thema's
3
THEMA
Waterverdeling
Het thema waterverdeling draagt nieuwe oplossingen aan voor de uitdagingen die ontstaan door het veranderende klimaat. Hierbij gaat het zowel om te veel als om te weinig water. De innovaties dragen bij aan een duurzame klimaatbestendige inrichting van Nederland. De hoofdvraag van het thema waterverdeling is: Hoe maken we van Nederland een duurzame, veilige en aantrekkelijke delta? Hieruit volgen de volgende uitdagingen:
- zoeken naar nieuwe oplossingen om met extreem hoogwater om te gaan.
- verminderen van afhankelijkheid van zoet water
- zoeken naar innovatieve manieren om schaarse water het best te gebruiken