» Bookmark
» Print
» E-mail
» Share
Thema's
2
THEMA
Levende waterbouw

Levende Waterbouw is binnen WINN een groot thema gericht op eco-dynamisch ontwerpen van waterbouwkundige werken. Dus ontwerpen die leiden tot een duurzamer, natuurvriendelijker en veelal onderhoudsvriendelijker alternatief voor traditionele waterbouw en (kust)verdedigingswerken.

In onze drukbezette delta moeten altijd verschillende belangen (natuur, wonen, werken en bescherming tegen hoogwater) tegen elkaar worden afgewogen. Deze functies hoeven elkaar niet in de weg te zitten, maar kunnen juist heel goed samengaan, zoals de bijzondere ecosystemen rondom waterbouwkundige werken laten zien. Natuurwaarden kunnen een grote toegevoegde waarde hebben in het ontwerp van waterbouwkundige werken. Zo komt levende waterbouw tot stand.

Onder de vleugels van het Waterinnovatieprogramma werken waterbouwers, ecologen, beheerders en ontwikkelaars samen aan concrete voorbeelden van Levende Waterbouw. De afgelopen jaren zijn verschillende innovatieve concepten ontwikkeld en projecten uitgevoerd. Daarin werken partners uit het bedrijfsleven, de overheid en de kenniswereld samen. Levende Waterbouw wil zo bruikbare methoden ontwikkelen voor eco-dynamisch ontwerpen.