» Bookmark
» Print
» E-mail
» Share
Meer over WINN

WINN komt voort uit het innovatieprogramma “Kerend Tij” . Vanaf 2008 is het waterinnovatieprogramma WINN een samenwerking tussen RWS en Deltares. WINN-projecten zijn altijd met veel partijen zoals regionale diensten van RWS, gemeenten, provincies, waterschappen, ingenieursbureaus en bedrijfsleven uitgevoerd.

WINN werkte gedurende de afgelopen jaren met twee slogans “inspireren, uitdagen, doen” en “lange termijn denken, korte termijn doen”. De uitdaging was dan ook altijd om mensen met onze werkwijze te inspireren en uit te dagen om mee te denken over oplossingen voor de toekomst en gezamenlijk de eerste stappen in deze richting te zetten. Het doel van deze site is om dit te blijven doen door onze ervaringen beschikbaar te stellen.

Per 31 december 2010 is het WINN-programma gestopt. De lopende projecten gaan door in het nieuwe corporate innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. 

Bekijk ook de website uit 2002 www.KerendTij.nl